O nás

Nadační fond VRANOV je neziskovou českou právnickou osobou zřízenou v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů za účelem dosahování obecně prospěšných cílů.

Posláním a účelem Nadačního fondu VRANOV je:

  1. Pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí
  2. Podpora vzdělávání a rozvoje péče o děti se zdravotním postižením
  3. Podpora rozvoje a péče o děti z dětských domovů
  4. Publikační činnost
  5. Pořádání diskusních fór k profilaci názorů na různé problematiky a jejich prezentace
  6. Podpora organizací a akcí zabývajících se ochranou lidských práv a svobod
  7. Podpora organizací a akcí zabývajících se ochranou životního prostředí
  8. Podpora akcí, vzdělávacích a osvětových programů směřujících k ochraně a respektování lidských práv
  9. Podpora organizací zabývajících se propagací a realizací spolupráce mezinárodních organizací a spolků zaměřených na podporu mezinárodně kulturních, vzdělávacích a sportovních výměn a poskytování stipendií pro studium v zahraničí i v tuzemsku

Nadační fond VRANOV je zakladatelem obecně prospěšných společností:

Komentáře jsou uzavřeny.