10. prosince 2011

Druhý adventví víkend jsme čerpali vánoční atmosféru v předvánoční Vídni. Po prohlídce Rakouského muzea užitých umění jsme pokračovali dále k císařskému sídlu Hofburg. Následně jsme se procházeli po ulicích a náměstích adventní Vídně s jejich vánoční atmosférou a vánočními trhy, kde jsme ochutávali svařené víno, punč a mnoho dalších specialit …