Role regionů ve 3. tisíciletí

Regiony Jižní Morava a Dolní Rakousko se po celá staletí vyvíjely ve vzájemném souladu, který byl částečně přetržen po první světové válce, ale nejvíce po skončení druhé světové války, kdy v České republice byl nastolen velmi přísně regulovaný centralizovaný systém na rozdíl od Rakouska.

Proto je v dnešní době o to více žádoucí, aby se oba sousední regiony opět sblížily a navzájem si předaly zkušenosti a informace o fungování jednotlivých krajských či zemských celků, které mají ve své správě.

Projekt přinese užitek pro účastníky projektu obou regionů, zejména pro orgány veřejné správy a občany a obyvatele Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska. Žadatel i partner projektu tímto prohloubí vzájemnou spolupráci, díky které dojde k výraznějšímu propojení obou regionů s dopadem na zlepšení ekonomické a sociálně kulturní sféry. Výstupy projektů zajistí předání informací orgánům veřejné správy a široké veřejnosti.

Přednášky:

25. února 2014 „Státoprávní uspořádání veřejné správy České republiky a Rakouska v následné vazbě na Jihomoravský kraj a dolnorakouskou vládu.“

25. března 2014„Základní sociálně politické údaje České republiky a Rakouska v následné vazbě na Jihomoravský kraj a dolnorakouskou vládu.“

29. dubna 2014„Hlavní úlohy státu České republiky a Rakouska v následné vazbě na Jihomoravský kraj a dolnorakouskou vládu.“

27. května 2014„Základní ekonomicko sociální parametry České republiky a Rakouska v následné vazbě na Jihomoravský kraj a dolnorakouskou vládu.“

Sborník v CZ verzi ke stažení ZDE

Sborník v DE verzi ke stažení ZDE

Projekt č.  CZ0294 je realizován prostřednictvím podpory Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko, který je součástí Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013

EU_ERDF_CZ Logo_AT-CZ

Komentáře jsou uzavřeny.