31. března 2012

Výstava – Jan Adam I. z Lichtenštejna (1656-1712), hospodář, politik, mecenáš

V roce 2012 si připomínáme 300 let od smrti knížete Jana Adama I. z Lichtenštejna, velké postavy knížecího rodu Lichtenštejnů a zakladatele novodobého státu Knížectví Lichtenštejnsko. U příležitosti tohoto výročí je pořádána putovní výstava, nad níž má záštitu panující lichtenštejnský kníže Jan-Adam II. a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.